Online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Publikované AD Testy si môžete vyhľadať resp. vyfiltrovať v Kalendári podujatí.

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

 

Vaše absolvované akreditované AD Testy má Registrátor povinnosť zaniesť do systému cmeportalu.sk. Stále je možnosť vyplniť digitálnu žiadosť v Osobnej zóne SaPA čo platí najmä v následujúcom prechodnom obdobý, nábehu na nový portál a systém akreditácie ASV.

V takomto prípade musíte priložiť k digitálnej žiadosti aj scan potvrdenia o absolvovaní kurzu, neskôr môžete byť vyzvaná na predloženie dokumentov na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.

 

 

 

Organizázor Názov aktivity Dostupná na Časové obdobie platnosti
m-edu s.r.o. Únava, ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex www.m-edu.sk 16.12.2022-15.6.2023
Ako zlepšiť adheráciu dospelého pacienta k liečbe dyslipoproteinémie, edukácia sestrou www.m-edu.sk 30.5.2023-30.11.2023
Zdravý spôsobživota, fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie u dospelých pacientov s DM www.m-edu.sk 30.5.2023-30.11.2023
HARTMANN-RICO spol. s. r. o. Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť www.bode.sk 16.6.2019 (na neurčito)
EDUprofiPHARM, s.r.o. Čo nám covid dal a čo vzal? www.eduprofipharm.sk 16.1.2023 - 15.7.2023
Patentovaný komplex mediátorov rezolúcie zápalu LIPINOVA(R) ako dôležitý sprievodca tehotenstva a dojčenia www.eduprofipharm.sk 20.2.2023-19.8.2023
Súčasný prístup v problematike HPV a prevencií rakoviny krčka maternice www.eduprofipharm.sk 08.06.2023-07.12.2023
AMEPRA, s. r. o. Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Vitamín D a imunita kojencov http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Nové poznatky črevná mikrobiota u dojčenýc a nedojčených detí http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Výživa kojencov a malých detí http://www.hippakademie.cz 12.10.2022-11.10.2023
MEDIUS – Komora pre medicínske právo Správna klinická prax www.e-medius.sk 23.07.2021-22.07.2023
Essity Slovakia s.r.o. Demencia a inkontinencia www.tenanet.sk 01.10.2021–30.09.2023
Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest www.tenanet.sk 01.04.2021–31.03.2024
Prečo na zdraví kože záleží? www.tenanet.sk 01.04. 2021–31.03.2024
Nočná starostlivosť a inkontinencia www.tenanet.sk 01.12.2022–01.12.2023
A-medi management, s.r.o. Zmeny v kognitívnych funkciách u roztrúsenej SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-10.10.2023
Holistický prístup v liečbe pacienta s SM- komplexný význam úpravy životosprávy www.spolumozeme.sk 20.10.2022-10.10.2023
Prehľad problematiky xtehotenstva a reprodukčného obdobia žien so SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-10.10.2023
Imunitný systém človeka, jeho úloha a zmeny pri SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-10.10.2023
Prehľad vyšetrení pri diagnostike a liečbe SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-10.10.2023
FARMI – PROFI, s. r. o. Komplexný manažment pacienta s dyslipidémiou u všeobecného lekára www.meditrend.sk 1.3.2023-31.8.2023
MERITIS s.r.o. VIII Pediatrický master kury 2023 https://pmk2023.cz/sk/e-learning-sk 9.5.2023-8.11.2023
Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení