Zoznam regionálnych komôr

Kompletný zoznam regionálnych komôr na Slovenku.

Posledná aktualizácia: 25. 05. 2022

 

Regionálna komora Kontaktné údaje

Bánovce nad Bebravou

Prezidentka: Zuzana Jančovičová
Mobil: 0911399276
E-mail: komorabce@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica Agel Bánovce, rehabilitačné oddelenie
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Andrea Mišáková
Mobil: 0904101303
e-mail: andreajm.m@gmail.com

Banská Bystrica

Prezidentka: PhDr. Katarína Brašeňová
Mobil: 0915 230 202
E-mail: katka.brasenova@gmail.com

Sídlo kancelárie:
Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Peter Bruchala
Mobil: 0908 902 875
e-mail: petrb90@stonline.sk

Bardejov

Prezidentka: Mgr. Beáta Palšová

Mobil: 0904 869 173
E-mail: beata_palsova@pobox.sk

Sídlo kancelárie: NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov, sv. Jakuba 21, 085 01, Bardejov
Úradné hodiny: Pondelok – Piatok 14,00 – 16,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Bc. Alena Michalčinová
Mobil: 0904 750 035

Bratislava III.

Prezident: Mgr. Erika Lipovská
Mobil: 0917 767 195
E-mail: rksapa3@gmail.com

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Miloš Čakloš
Mobil:
e-mail: rksapa3@gmail.com

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Bratislava III., IV., Senec, Modra a Pezinok

Bratislava V.

Prezidentka: Zuzana Polčinová
Mobil: 0904 992 320
E-mail: polcinovazuzana@azet.sk

Sídlo kancelárie: UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Úradné hodiny: Štvrtok 15,30 – 17,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Petra Kleinová


zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Bratislava V a Bratislava II

Brezno

Prezidentka: Markéta Šuránková
Mobil: 0910 319 735
E-mail: cos@nspbr.sk

Sídlo kancelárie: Operačná sála, NsP Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Katarína Kániková
Mobil: 0902 088 676

Čadca

Prezidentka: Mgr. Marta Buchová

Mobil: 0908 228 922
E-mail: marta.buchova@azet.sk

Sídlo kancelárie: Kysucká nemocnica s poliklinikou, Palárikova 2311, 022 16 Čadca
Úradné hodiny: január - apríl: Každý útorok 11:00 - 14:00 hod., máj - december: prvý a posledný utorok v mesiaci 10:00 - 12:00 hod., júl - august: posledný utorok v mesiaci 10:00 - 12:00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mária Šamajová
Tel: 041/4331283
E-mail: rk.sapa.cadca@gmail.com

Dolný Kubín

Prezidentka: Mgr. Silvia Zelníková

Mobil: 0911 141 536
E-mail: silvia.zelnikova278@gmail.com

Sídlo kancelárie: DONsP Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Úradné hodiny:

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Alena Maťková
Mobil: 0910 214 511
E-mail: matkovaalena@gmail.com

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Trstená

Dunajská Streda

Prezidentka: Mgr. Monika Feketeová

Mobil: 0908 724 096
E-mail: monika.feketeovaa@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda
Úradné hodiny: Streda 13,30 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Eva Lapos
Mobil: 031/5571224

Galanta

Prezidentka: Mária Gálová, dipl. s.

Mobil: 0918 818 385
E-mail: m.galova@centrum.sk

Osobná návšteva: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Ernestína Babiaková
Mobil: 0907 895 205
E-mail: rkgasapa@post.sk

Humenné

Prezidentka: Mgr. Ľubica Kobanová, dipl. s.

Mobil: +421 908 216 468
E-mail: regionalna.komora@zoznam.sk

Sídlo kancelárie: Regionálna komora Humenné, ul. 1. mája 21, 066 01 Humenné
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Jana Hirjaková
Mobil: +421 908 074 303

Kežmarok

Prezidentka: Bc. Soňa Valenčíková
Tel.: +421 944 669 805
E-mail: valencikova.sona@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica Dr. V. Alexandra, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

Viceprezidentka RK: Bc. Zuzana Lihoňová
Tel.: 
+421 908 318 164
E-mail: lihonovazuzana@gmail.com

Komárno

Prezidentka: Alžbeta Szaboová

Mobil: 0905 726 306
E-mail: eriksonka@gmail.com

Sídlo kancelárie: Ul. Petofiho 3, 945 01 Komárno
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Eleonóra Mészáros
Mobil: 035 79 09 650
E-mail: mnorcsi66@gmail.com

Košice I.

Prezidentka: Mgr. Elena Červeňáková

Mobil: 0905 874 586
E-mail: elenacer@centrum.sk

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore. Od 01. 05. 2015. z dôvodu sťahovania nebudú stránkové hodiny na sekretariáte.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Ružena Borovičová
Mobil: 0915 919 505
E-mail: borovicova@dfnkosice.sk

Košice II.

Prezidentka: Mgr. Iveta Fabianová

Tel.: 055/615-2004, 2005 - pracovisko OAIM UNLP
E-mail: rkkosice2@gmail.com

Viceprezidentka: PhDr. Jana Fabianová
Tel.: pracovisko UNLP- KÚCH 055/615- 2353,2315

Viceprezidentka: Bc. Iveta Hoľáková
Tel.: pracovisko UNLP - GPO 055/615 3220, 3221

Sídlo kancelárie: UNL Pasteura, XXIII. Pavilón, Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel. č. 055/615-2992
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 - 16,00 hod
tel. kontakt: 055/ 615- 2992

Košice III. - Šaca

Prezidentka: Mgr. Silvia Lažová, dipl. s.
Mobil: 0907 150 911
E-mail: silvialazova1@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mobil: 0903 500 594
E-mail: lubomirakarolova@gmail.com

Levice

Prezidentka: Mgr. Klaudia Škulová

Mobil: 0908 686 540
E-mail: klaudia.skulova@gmail.com

Sídlo kancelárie:
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Mária Hrúzová
Mobil: 0908 686 540
E-mail: rksapa.levice@centrum.sk

Levoča

Prezidentka: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Mobil: 0902 706 557
E-mail: magdalena.lesnakova@nle.agel.sk

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Andrea Chovancová
Mobil: 0907 729 495
E-mail: chovancova.a@icloud.com

Lučenec

Prezidentka: Zuzana Zöldová

Mobil: 0907 496 717
E-mail: zazanka@atlas.sk

Sídlo kancelárie: VšNsP Lučenec, Námestie Republiky 14,Lučenec 98401

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Bc. Valika Lörinčíková
Mobil: 0944 297 93

Martin

Prezidentka: Mgr. Mária Kolomazníková, MPH

Mobil: 0907 477 099
E-mail: rksapa.martin@gmail.com

Sídlo kancelárie: UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba:

Doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH, viceprezidentka pre sestry

Mobil: 0948 657 018, e-mail: m.dubovcova@gmail.com

PhDr. Zuzana Nepelová, viceprezidentka pre pôrodné asistentky

Mobil: 0907 558 883, e-mail: nepelova@gmail.com

Michalovce

Prezidentka: Mgr. Ivan Počatko

Mobil: 0911 350 412
E-mail: rkmichalovce@outlook.sk

Sídlo kancelárie: NsP Michalovce (Budova riaditeľa), Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Martina Ondová
Mobil: 0907 970 274
E-mail: martinaondova78@gmail.com

Myjava

Prezidentka: Iveta Jankovýchová

Mobil: 0908 211 099
E-mail: rksapamy@zoznam.sk

Sídlo kancelárie: NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 13 Myjava

Úradné hodiny: Pondelok - Piatok (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Lenka Kováčová
Mobil: 0905 971 253
E-mail: kovackalenka@gmail.com

Námestovo

Prezidentka: Marta Mlázovská

Mobil: 0907 523 939
E-mail: rknamestovo@gmail.com

Sídlo kancelárie: Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža, 029 01 Námestovo
Úradné hodiny: Streda 13,00 – 15,00 hod. (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Blanka Babinská
Mobil: 0911 849 108
E-mail: blankababinska5@gmail.com

Nitra

Prezidentka: Mgr. Jana Beňačková

Mobil: +421908434589
E-mail: benackovajana14@gmail.com

Sídlo kancelárie: Regionálne centrum HSV Nitra, VBC Štúrova 22, 949 01 Nitra
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Nové Mesto nad Váhom

Prezidentka: Mgr. Jana Kozáčková

Mobil: 0905 770 472
E-mail: kozackova.j@centrum.sk

Sídlo kancelárie: Poliklinika Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Nálepku 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Korešpodnenčná adresa: Mgr. Jana Kozáčková, Vajanského 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Úradné hodiny: každý párny týždeň v Pondelok 14,00 – 16,00 hod. – po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Erika Drobná
Mobil: 0907 099 858

Nové Zámky

Prezidentka:

Mobil:
E-mail:

Sídlo kancelárie: FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore na oddelení urgentného príjmu

Ďalšia kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Piešťany

Prezidentka: PhDr. Ivana Hagarová

Mobil: 0903 399 925
E-mail: hagarova.iva@gmail.com

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Monika Nováková
Mobil: 0903 154 892
E-mail: monka.novakova@gmail.com

Osobná návšteva: Nár. ústav reumat. chorôb, Nábrežie I. Krasku č. 4, PN – III. poschodie, po telefonickej dohode v pracovné dni od 15,00 - 16,00 hod.

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Piešťany, Trnava, Hlohovec a Leopoldov

Poprad

Prezidentka: Gabriela Kucová

Mobil: 0903 040 256
E-mail: KGB.Sabatini@azet.sk

Sídlo kancelárie: Nemocnica Poprad, Banícka, 058 01 Poprad
Úradné hodiny: Pondelok – Piatok, 14,00 – 16,00 hod. (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Emília Kloudová
Mobil: 0948264969

Považská Bystrica

Prezidentka: Mgr. Andrea Piačková

Mobil: 0903 174 060
E-mail: ada.piackova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Úradné hodiny: Utorok 14,00 – 16,00 hod.

Prešov

Prezidentka: Mgr. Alena Dolžová
Tel: 0910 100 755
E-mail: rkpresov@post.sk

Sídlo kancelárie: Plzenská č.2, 080 01 Prešov
Úradné hodiny: každý Štvrtok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Marcela Vincová
Mobil: 0918 437 769
E-mail: rkpresov@post.sk

Prievidza

Prezidentka: Mgr. Alena Lomnická

Mobil: 0907 446 778
E-mail: alena.buzalkova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Bojnice, Nemocničná 2, 971 02 Bojnice

Úradné hodiny: každá prvá Streda v mesiaci 14,00 - 16,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Mária Gatialová
Mobil: 0903 742 865
E-mail: gatialova1@azet.sk

Púchov

Prezident: Bc. Jaroslav Fujerík

Mobil: 0917 590 204
E-mail: jaro.fujerik@gmail.com

Osobná návšteva: CSS Chmelinec, Hoštinská 1620,020 01 Púchov
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok 7,00 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Bc. Ľubica Šimová
Mobil: 0911 209 658
E-mail: bubiky13@azet.sk

Rožňava

Prezidentka: Mgr. Lenka Chocholová

Mobil:
E-mail: sksapa.roznava@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP sv. Barbory, Rožňava
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Slavomíra Prokšejová
Mobil:
E-mail:

Ružomberok

Prezidentka: Mgr. Marcela Macková

Mobil: +421 908 931 703
E-mail: mackovama@gmail.com

Sídlo kancelárie: ÚVN SNP Ružomberok, gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, (stará veľliteľská budova, vchod od knižnice III. poschodie)
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.
Mobil: +421 907 870 066
E-mail: renata.damosova@gmail.com

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Ružomberok a Liptovský Mikuláš

Skalica

Prezidentka: Mgr. Bibiána Krpčiarová

Mobil: 0903 197 300;
E-mail: bibianakrpc@gmail.com

Sídlo kancelárie:
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Viera Grúberová
Mobil: 0904 453 069

Spišská Nová Ves

Prezidentka: Mgr. Petra Sekulová, MPH

Mobil: 0905 154 730
E-mail: peta.olahova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Svet Zdravia, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Úradné hodiny: posledný utorok v mesiaci 13,30 - 15,00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Gabriela Loyová
Mobil: 0948 034 794
E-mail: loyova.gabika@centrum.sk

Stará Ľubovňa

Prezidentka: PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.

Mobil: 0948 756 700
E-mail: luboslava.kundracikova@gmail.com

Sídlo kancelárie: ĽN n.o., Obrancov Mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Úradné hodiny: Pondelok 15,00 - 15,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Martina Nemergutová
Mobil: 0940 604 010
E-mail: nemartinka@gmail.com

Svidník

Prezidentka: Mgr. Nadežda Čemová

Mobil: 0902 932 464
E-mail: nadezda.cemova@gmail.com

Sídlo kancelárie: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu, Dr. Pribulu, 089 01 Svidník
Úradné hodiny: Streda a Piatok 14,00 - 16,00 hod., telefonicky kedykoľvek

Ďalšia kontaktná osoba: Michal Hajduk
Mobil: 0907 956 218
E-mail: hajdukmiso@gmail.com

Topoľčany

Prezidentka: Mgr. Anna Vašková

Mobil: 0911 308 778
E-mail: rksksapa.topolcany@gmail.com

Sídlo kancelárie: Stará poliklinika, 1. poschodie, Topoľčany, 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany
Úradné hodiny: Streda 15,00 – 17,00 hod.

Trebišov

Prezidentka: Bc. Tatiana Kohanová
Mobil: 0905 563 039
E-mail: tana.kohanova@gmail.com

Sídlo kancelárie: NsP Trebišov, a. s., SNP 1079/76, 075 08 Trebišov
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore osobne

Ďalšia kontaktná osoba: Anna Sabová
Mobil: sabovaanna1@gmail.com
E-mail: 0908 570 998

Trenčín

Prezident: Mgr. Tomáš Tkáč

Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk

Sídlo kancelárie: Regionálne centrum HSV Trenčín, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín

Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

zhodná s územnou pôsobnosťou okresu Trenčín a Ilava

Veľký Krtíš

Prezidentka: Mgr. Alexandra Lendvay

Mobil: 0949 381 670
E-mail: alexandralachka1209@gmail.com

Sídlo kancelárie: VšNsP n.o. Veľký Krtíš, Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Úradné hodiny: po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Jana Gregušová
Mobil: 0911 206 594

Vranov nad Topľou

Prezidentka: Mgr. Adriana Čandíková
Mobil: 0907 286 287
E-mail: adriana.candikova@gmail.com


Sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
Úradné hodiny: Pondelok - Streda - Piatok od 14,00 - 16, 00 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Darina Cichá
Mobil: 0907 666 046
E-mail: darina.cicha@svetzdravia.com

Vysoké Tatry

Prezident: Mgr. Mgr. Vladímir Siska, MPH

Mobil: 0948 239 644
E-mail: vladimirsiska@gmail.com

Sídlo kancelárie: NÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry 059 81
Úradné hodiny: po dohode s prezidentom - kontaktovať telefonicky

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Renáta Olejníková
Mobil: 0907 204 771
E-mail: rena.olejnikova@gmail.com

Online informácie pre členov RK SKSaPA Vysoké Tatry: https://www.facebook.com/RKSaP...

zhodná s územnou pôsobnosťou mesta Vysoké Tatry

Zlaté Moravce

Prezidentka: Eva Pacalajová
Mobil: 0907 781 943
e-mail: rk.zlatemoravce@gmail.com

Osobná návšteva: Nemocnica Agel Zlaté Moravce a.s., ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce.
Úradné hodiny: pondelok 14,00 – 15,30 hod., po telefonickom dohovore

Ďalšia kontaktná osoba: Zuzana Sopková
Mobil: 0915 715 048
e-mail: rk.zlatemoravce@gmail.com

Zvolen

Prezidentka: Mgr. Denisa Šarkoziová
Mobil: 0902 147 359, 0911 776 773
E-mail: regionalnakomorazvolen@gmail.com

Kontaktovať v pracovný týždeň od 13:15 - 13:45 hod.


Ďalšia kontaktná osoba: Mariana Kalná

Gastroenterologická ambulancia Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel a.s.

Mobil: 0904 481 967

Kontaktovať v pracovný týždeň po 11,00 hod. /možnosť odovzdania Vašich žiadosti a pod.

Želiezovce

Prezident: PhDr. Adriana Dávidová
Mobil: 0905 166 137
E-mail: adrika65@gmail.com


Sídlo kancelárie: PN Hronovce, Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
Úradné hodiny: Štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

Ďalšia kontaktná osoba: PhDr. Daniela Takácsová
Mobil: 0908 743 986
E-mail: daniela.takacsova@pnh.sk

Žiar nad Hronom

Prezidentka: PhDr. Anna Fungáčová

Mobil: 0905547611, 0918397116
e-mail: hankastopkova@centrum.sk

Sídlo kancelárie: Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, prízemie
Úradné hodiny: Pondelok - Piatok 14:00 - 15:30 hod. (po telefonickom dohovore)

Ďalšia kontaktná osoba: Mgr. Eva Valentová
Mobil: 0902 208 370
e-mail: peptvalentova@gmail.com

Žilina

Prezidentka: PhDr. Jarmila Mackovčáková

Mobil: 0918 772 542
E-mail: jmackovcakova@gmail.com

Sídlo kancelárie: FNsP Žilina, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Úradné hodiny: druhá a posledná streda v mesiaci 14:00 - 16:30 hod., POLIKLINIKA- FNsP, ul. Vojtecha Spanyola 43, 5. poschodie. Tel. č. do kancelárie - 041/5110349

Ďalšia kontaktná osoba: Eva Fabšíková
Mobil: 0904 388 038
E-mail: eva.fabsikova@gmail.com

 

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení