Odborné sekcie
Odborné sekcie Kontaktné údaje
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Predseda:
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
mobil: 0908 642 276
e-mail: gavalierova.z@gmail.com
Zamestnávateľ:
PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53
058 01 Poprad

Podpredseda:
Mgr. Petra Sekulová, MPH
mobil: 0905 154 730
e-mail: peta.olahova@gmail.com
Zamestnávateľ:
LSPP s.r.o. SNV
Štefánikovo námestie 3
052 01 Spišská Nová Ves

Členky výboru:
Bc. Antónia Mlynarčíková
mobil: 0948 026 046
e-mail: antonia2000@zoznam.sk
Zamestnávateľ:
Svet zdravia a.s.
052 01 Spišská Nová Ves

PhDr. Dagmar Richnáková
mobil: 0904 171 861
e-mail: dadar1023@gmail.com
Zamestnávateľ:
TeamPrevent Sante s.r.o.
Ružinovská 10
Bratislava

PhDr. Iveta Drahoňová, MPH
mobil: 0907 857 562
e-mail: iveta.drahonova@gmail.com
Zamestnávateľ:
MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o.
Cesta k nemocnici 23, 974 01 Banská Bystrica

Na stiahnutie:
IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - Správa (pdf, 70kB)
Správa z konferencie sestier prac. v amb. zariadeniach - Žiar nad Hronom (doc, 166kB)
Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

PhDr. Anna Bullová – predseda
kontakt: bullova@unm.sk, annabullova0@gmail.com; tel: +421 904 660 451
Zamestnavateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036059 Martin

PhDr. Anna Mačugová, MPH
 – podpredseda
kontakt: anna.macugova@lubovnianskanemocnica.sk,
phdr.a.macugova@gmail.com
, tel:+421 911 296 116
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.
kontakt: renata.darmosova@gmail.com, tel.: +421 905 011 100
Likava - centrum sociálnych služieb
Likavka 9
034 95 Likavka

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
kontakt: milan.laurinc@gmail.com, tel.: +421 915 943 571
Zamestnávateľ:
ADOS Salvus, s.r.o.,
Komárnicka 11,
821 03 Bratislava

PhDr. Dana Kubalová, MPH, dipl.s.
kontakt: dana.kubalova9@gmail.com, tel: +421 903813863
Ružomberok

Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

Predsedníčka:
Mgr. Ľubica Urbancová

0915 646 570
lubica.urbancova@gmail.com
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach OCOS-CS
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

Podpredsedníčka:
Michaela Kinčoková

0908 959 243
mkincokova1@gmail.com

Centrálne operačné sály FN s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 B. Bystrica

Členka:
PhDr. Eva Hulová

0910 908 757
eva.hulova@svetzdravia.com

Centrálne operačné sály Nemocnica Topoľčany
Pavlovova 93/17
955 01 Topoľčany

Členka:
PhDr. Elvíra Tóthová

0915 995 601
elvira.tothova@nspnz.sk
Centrálne operačné sály FN s poliklinikou
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky

Členka:
Mgr. Alžbeta Mótzová

0903 502 855
alzbeta.b.m@gmail.com

COS-CS FN s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Sekcia sestier pracujúcich na

pracoviskách centrálnej sterilizácie

Predsedníčka sekcie:
PhDr. Iveta Béressová

Mobil: 0903 421 580
Tel.: 02/59 37 14 45
e-mail: yveta.beressova@nudch.eu

Podpredsedníčka sekcie:
Mgr. Katarína Jendrušáková
mobil: 0948 253 433
e-mail: katarina.jendrusakova@nemocnicapp.sk
Zamestnávateľ:
OCS – Nemocnica Poprad a.s.,

Členovia výboru:
Mgr. Ildiko Benczeová

mobil: 0908 803 692
e-mail: ildikobenczeova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
OSC – FNsP Nové Zámky

Mgr. Viera Hornacková
mobil: 0918 453 319
e-mail: viera.hornackova@gmail.com
Zamestnávateľ:
FNsP Skalica a.s.

Anna Pidaná
mobil: 0915 327 194
e-mail: hanadin@gmail.com
Zamestnávateľ:
NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS

Predseda sekcie:
Mgr. Jaroslav Straka
mobil: 0907247192
e-mail: jaro@rescuedetva.sk
Zamestnávateľ:

Podpredsedníčka sekcie:
Mgr. Terézia Lengyelová
mobil: 0905321328
e-mail: ados.tereza49@gmail.com
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
PhDr. Eva Ursínyová
mobil: 0917376309
e-mail: ursinyovae@gmail.com
Zamestnávateľ:
DCH Banská Bystrica,
T. Andrašovana 44,
Banská Bystrica, 97401.

Mgr. Danka Hajkova
mobil: 0915836457
e-mail: hajkov.danka@gmail.com
Zamestnávateľ:
ADOS NADEJ Hajkova s. r. o.,
Jesenskeho 17
Zvolen

Bc. Zuzana Maderová
mobil: 0948 213 363
e-mail: maderovazuzana@gmail.com
Zamestnávateľ:
SALVUS s.r.o. ADOS,
Komárnická 11,
Bratislava 821 03
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Predseda sekcie:
Bc. František Naňo
mobil: 0948 209 087
e-mail: frantisek.nano@gmail.com
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
KAIM
Ružinovská 4810/6
821 01 Bratislava

Podpredseda sekcie:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com

Členovia výboru:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
mobil: 0905 598 264
e-mail: helenagondar@centrum.sk

Mgr. Viera Kormaníková
mobil: 0903 102 287
e-mail: vierkakor@gmail.com

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
mobil: 0907 913 734
e-mail: lenkagaj@gmail.com

Prílohy:

15 rokov + sprava z XIII. konferencie.pdf

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Predsedníčka sekcie:
Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: kalabova@centrum.skkalabova@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Podpredsedníčka sekcie:
PhDr. Viera Konečná, dipl. s.
mobil: 0907 506 999
e-mail: viera.konecna1@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP J:A:Reimana, Prešov

Členovia výboru:
Mgr. Ester Zmoková
mobil: 0903 100 444
e-mail: ezmokova@nspbb.sk
Zamestnávateľ:
Klinika Dermatovenerológie, FNsP FDR, Banská Bystrica

Bc. Michal Oravec
mobil: 0908 234 641
e-mail: michal.oravec19@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Ľudmila Záborská, dipl. s.
mobil.: 0907 129 133
e-mail: lzaborska@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Správa z XI. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatológii 2023 11. zasadnutie vyboru sekcie 2023.pdf
Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii Predsedníčka sekcie:
Mgr. Jarmila Bodnárová
mobil: 0905 220 757
e-mail: bodnarova@azet.sk
Zamestnávateľ: Fakutná nemocnica s poliklinikov, Žilina

Podpredsedníčka sekcie:
mobil:
e-mail:
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
Mgr. Milota Suchámobil: 0908 916 740
e-mail: suchamilota@gmail.com
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Erika Kleberczová
mobil: 0908 476 838
e-mail: erika@klebercz.sk
Zamestnávateľ: Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava

Alena Pálešová
mobil.: 0902 315 595
e-mail: a.palesova@zoznam.sk
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii

Predsedníčka sekcie:
Mgr. Denisa Šarkoziová
mobil: 0902 147 359
e-mail: denisasarkoziova5@gmail.com
Zamestnávateľ: Dom Božieho milosrdenstva- Hospic, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Eva Vojanská
mobil: 0903 636 942
e-mail: evavojanska@gmail.com
Zamestnávateľ: Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ a LVN, a.s. Košice

Členovia výboru:
Mgr. Silvia Slobodníková
mobil: 0907 132 906
e-mail: slobodnikova@osetrovatelskecentrumhe.sk
Zamestnávateľ: Ošetrovateľské centrum Humenné

Mgr. Alena Lomnická
mobil: 0907 446 778
e-mail: ajazrisedivov@centrum.sk
Zamestnávateľ: DSS, Diviacka Nová Ves

PhDr. Zuzana Bukovcová
mobil.: 0908 272 708
e-mail: intvrch@nemzvolen.sk
Zamestnávateľ: Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel, interné oddelenie
Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch Predseda sekcie:
Mgr. Zuzana Haladová
mobil: 0907 790 440
e-mail: haladovazuzana@apo.sk
Zamestnávateľ:
CINRE s.r.o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava

Členovia výboru:
Mgr. Juliana Seničová

mobil: 0907 620 411
e-mail: j.senicova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s. - JIS - chirurgických odborov
Špitálska 2
071 01 Michalovce

Mgr. Dagmar Uhrínová

mobil:
e-mail: dagmar.uhrinova@azet.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce

PhDr. Denisa Skuráková

mobil: 0917 059 320
e-mail: deniska.reckova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Mgr. Miloš Čakloš

mobil: 0917 458 524
e-mail: caklos.milos@gmail.com
Zamestnávateľ:
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
Sekcia sestier pracujúcich v neurológii Predsedníčka sekcie:
PhDr. Zuzana Bagoňová
e-mail: z.bagonova@gmail.com
Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Predsedníčka sekcie:
PhDr. Monika Nováková

mobil: 0903 154 892
e-mail: monka.novakova@gmail.com
Zamestnávateľ:
NÚRCH - Piešťany

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Jana Bojková
mobil: 0903 542 853
e-mail: jbojkova@gmail.com
Zamestnávateľ:
NsP - Bojnice

Členovia výboru:
Mgr. Ivana Rónayová
mobil: 0905 929 941
e-mail: ivana.ronayova@gmail.com
Zamestnávateľ:
VÚSCH - Košice

PhDr. Beáta Grešš-Halász
mobil: 0904 111 162
e-mail: beahalasz@yahoo.com
Zamestnávateľ:
VŠ sv. Alžbety - Bratislava

Mgr. Zuzana Haziová
mobil: 0915 718 050
e-mail: zuzanahaziova@gmail.com
Zamestnávateľ:
UN Ružinov - Bratislava
Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii

Predseda sekcie:
Mgr. Sedláková Jana, dipl. s.
mobil: 0905 295 782
e-mail: saknajs@gmail.com
Zamestnávateľ:
Očná klinika Kulanga s.r.o.
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Slizová Iveta
mobil: 0915 877 600
e-mail: iveta.slizova@oftal.sk
Zamestnávateľ:
OFTAL s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen 960 01

Členovia výboru:
PhDr. Horňáková Žaneta
mobil: 0905 404 900
e-mail: hornazan@gmail.com
Zamestnávateľ:
ORTOPTIKA & PLEOPTIKA, Poruba 490, 972 11 Poruba

Kramolišová Zita
mobil: 0904 552 392
e-mail: kramolisovazita@gmail.com
Zamestnávateľ:
DFNsPBanska Bystrica, Ambulancia pediatrickej oftalmológie

Mgr Hanáčková Gabriela
mobil : 0908 774 967
e-mail : gabrielahanackova4@gmail.com
Zamestnávateľ:
Očná klinika SZU, UNB Antolská, Bratislava 5
Sekcia sestier pracujúcich v ORL

Predsedníčka sekcie:
Mgr. Daniela Jarabová
mobil: 0908 650 727
e-mail: djarabova@gmail.com
Zamestnávateľ:
Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM, Martin

Podpredsedníčka sekcie:
PhDr. Veronika Vadkertiová
mobil: 0908 716 124
e-mail: v.vadkertiova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
ORL klinika, FNsP Nové Zámky

Členovia výboru:
Mgr. Gabriela Liščinská
mobil:0903 659 190
e-mail: gliscinska@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Klinika ORL a ChHaK UNLP Košice

PhDr. Angelika Farkašová
mobil: 0903 620 640
e-mail: farkasova.a@nemocnicapp.sk
Zamestnávateľ:
ORL oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s.

Mgr. Darina Benčová
mobil.:0903 958 176
e-mail: dbencova1@azet.sk
Zamestnávateľ:
ORL oddelenie, FNsP FDR Banská Bystrica
Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii Predseda sekcie: Mgr. Ľuba POHORELÁ
mobil: 0915 838 420, 0903 039 699
e-mail: lpohorela@dfnbb.sk
Zamestnávateľ:
DFNsP,
Nám.L.Svobodu 4,
P.O.BOX 14,
974 09 Banská Bystrica

Členovia výboru:
PhDr. Diana MESZÁROSOVÁ
mobil: 0904 343 673
e-mail: dmdiana74@gmail.com
Zamestnávateľ:
FN Nitra,
Špitálska 6,
950 01 Nitra

Mgr. Dana GAJDOŠOVÁ
mobil: 0948 003 961
e-mail: dangaj@azet.sk
Zamestnávateľ:
DFNsP,
Nám.L.Svobodu 4,
P.O.BOX 14,
974 09 Banská Bystrica

Mgr. Katarína LIGAČOVÁ
mobil: 0904 911 538
e-mail: ligacovak@gmail.com
Zamestnávateľ:
FN Nitra,
Špitálska 6,
950 01 Nitra

Mgr. Elena MALATINCOVÁ
mobil: 0908 214 545
e-mail: detvrch@nemocnicazvolen.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica Zvolen a.s.,
Kuzmányho nábr. 28,
960 01 Zvolen
Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

Predsedníčka sekcie:
doc. Mgr. Martina Dubovcova, PhD.

Vedúca sestra
Psychiatricka klinika JLF UK a UNM
Kollarova 2
036 01 Martin
tel.: 043/4203 452
e-mail: m.dubovcova@gmail.com

Mgr. Júlia Molnárová
vedúca sestra,
oddelenie pre liečbu drogových závislostí
Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65,
tel.: 0908 773 509,
e-mail: julia.molnarova@pnh.sk

PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH
Manažér kvality
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Malacká cesta č.63, 902 18 Pezinok
tel.: 033/6482115, mobil: 0903 045 020
e-mail: lukacovicova@pnpp.sk

Mgr. Stanislava Bédiová
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334/48
951 35 Veľké Zálužie
tel.: 037/ 6548 212
e-mail: stanislava.bediova@pnvz.sk


PhDr. Klaudia Vanyová

Psychiatrická klinika
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
tel.: 037/6545 295
e-mail: vanyova@fnnitra.sk

 

Na stiahnutie:

Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb Predseda:
Mgr. Renáta Popundová

č.t. +421 903 658 997
rpopundova@gmail.com


Podpredseda:
Bc. Katarína Sekerešová

č.t. +421 911 858 466
kacena077@gmail.com


PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
č.t. +421 905 598 264
helenagondar1@gmail.com


PhDr. Renáta Darmošová dipl. s.

č. t. +421 949 011 100
renata.darmosova@gmail.com


Mgr. Zuzana Révayová
č.t. +421 904 521 581
zuzana.revayova.svk@gmail.com

 

Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve Predsedníčka sekcie:
PhDr. Martina Lásková, MPH
UN - L. Pasteura, Košice
Mobil: 0903 606 922
E-mail: martina.laskova.mph@gmail.com

Členovia výboru:
Hesterényiová Eleonóra
Email : ehestere@ousa.sk
Mobil: 0910 47 60 10
Bratislava

Mgr. Anna Vašutová
Email : avasutova@gmail.com
Telefon: 0948 567 058
Košice

Bc. Mária Drábiková
Email: drabikova.m@volny.cz
Mobil : 094975174
Žilina

Magdaléna Vlasáková
Email: magdalenavlasakova@gmail.com
Mobil: 0907 513 094
Radošina


Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii

Novozriadená odborná sekcia. Čaká sa na organizáciu prvej konferencie s voľbami do výboru sekcie

Predsedníčka sekcie:


Mobil:
E-mail:

Členovia výboru:

 

Prihláška do odbornej sekcie

Za účelom združovania členov komory pre uspokojovanie profesijných a odborných záujmov komora zriaďuje odborné sekcie sestier a pôrodných asistentiek.

Za člena odbornej sekcie sa považuje člen komory, ktorý podal prihlášku do odbornej sekcie komory. Člen komory môže byť organizovaný v neobmedzenom počte odborných sekcií komory, najmä podľa dosiahnutej špecializácie v nadväznosti na aktuálne pracovné zaradenie.

Na stiahnutie:

Prihlaska do odbornej Sekcie SK SaPA.docx

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení