RK KE I a KE II opäť spoločne
RK KE I a KE II opäť spoločne

Dňa 26.mája 2023 Regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I a II v koncertnej sále Štátnej filharmónie Domu umenia v Košiciach organizovali pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier.

Dňa 26.mája 2023 Regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I a II v koncertnej sále Štátnej filharmónie Domu umenia v Košiciach organizovali pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier slávnostný odborný seminár Košický deň sestier, ktorého sa zúčastnilo cca 500 kolegýň a kolegov zo všetkých zdravotníckych zariadení Košíc. Za organizátora konferencie – Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Košice II sa účastníkom seminára prihovorili prezidentky Mgr. Elena Červeňáková a Mgr. Iveta Fabianová. Pozvanie na podujatie prijali hostia - námestníčky pre ošetrovateľstvo a riaditelia jednotlivých zdravotníckych zariadení z Košíc i riaditeľky Stredných zdravotníckych škôl Kukučínovej a Mäsiarskej. V odbornom programe odznelo desať prednášok. Nechýbala diskusia- najdlhšia diskusia prebehla po prezentácii kolegyne z Detskej fakultnej nemocnice - po prednáške „Ako v brušku.“ Vo večerných hodinách v koncertnej sále Štátnej filharmónie Domu umenia Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek KE I a KE II slávnostne odovzdala ocenenie Biele srdce 24 kolegyniam. Pozvanie na slávnostné udeľovanie ocenení prijal aj PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, viceprezident SK SaPA pre sestry, ktorý sa v úvode účastníkom podujatia prihovoril.

Kategória pôrodná asistentka v praxi:

Mgr. Šimková Gabriela, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie UNLPKategória sestra- v praxi:

Mgr. Jana Argalášová, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNLP

Mgr. Petra Babušáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP

Monika Bodnárová, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP

Mgr. Dana Hojdanová, Neurochirurgická klinika UNLP

Bc. Renáta Hrubovská, Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP

Bc. Adriana Iglódyová, Detská fakultná nemocnica Košice

Bc. Margita Ivanová, Oddelenie urgentného príjmu UNLP

Mgr. Františka Krakovská, Klinika úrazovej chirurgie UNLP

Bc. Andrea Maurerová, Poliklinika ProCare Košice s.r.o.

Bc. Stanislava Mitrová, Neonatologické oddelene pracovisko RA UNLP

Bc. Danka Ňarjašová, Neurochirurgická klinika UNLP

Janka Ondrušová, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Lívia Paholková, VÚSCH,a.s.

Bc. Ľubica Pauchlíková, Detská fakultná nemocnica Košice

Anna Poláková, Neonatologické oddelenie pracovisko Tr. SNP UNLP

Iveta Popovičová, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP

Judita Pustová, I. stomatologická klinika UNLP

Marcela Sádecká, Nefrologické centrum Logman s.r.o.,Kalinčiakova 39, Košice.

Renáta Suchárová, UN sv. Michala, pracovisko Košice

Helena Sütőová, UN sv. Michala, pracovisko Košice

Lenka Vasiliaková, VÚSCH,a.s.

Mgr. Ľudmila Vasiľová, výsluhový dôchodok

Marta Vysocká, DiS, Detská fakultní nemocnica Košice

 

Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v práci i v osobnom živote.

Mgr. Iveta Fabianováprezidentka RK SK SaPA KE II

 

 

#RKSaPAKošiceI #RKSaPAKošiceII

 

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení