Podmienky na uznávanie vysokoškolského vzdelania ukrajinských sestier na Slovensku sa zjednodušujú

Rozhodli sme sa prijať opatrenia, ktoré umožnia ukrajinským sestrám rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuť uznanie vzdelania a nastúpiť do ambulancií a nemocníc, uviedol minister zdravotníctva.

Autor TASR

dnes 10:44 Bratislava 14. júna (TASR) -

Podmienky na uznávanie vysokoškolského vzdelania ukrajinských sestier na Slovensku sa zjednodušujú. TASR o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Zmeny podľa neho prinesú ich jednoduchšie zapojenie do zdravotníckeho systému na Slovensku a pomôžu tak zvýšiť počet sestier.

"Rozhodli sme sa prijať opatrenia, ktoré umožnia ukrajinským sestrám rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuť uznanie vzdelania a nastúpiť do ambulancií a nemocníc. Ukrajinské sestry sa tak v prípade záujmu môžu dostať rýchlejšie k pacientom, využiť svoje vzdelanie i skúsenosti a posilniť tak slovenské zdravotníctvo," uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Rezort ozrejmil, že ukrajinské sestry s bakalárskym vzdelaním zašlú potrebné doklady na ministerstvo školstva, ktoré do dvoch mesiacov rozhodne o uložení skúšky spôsobilosti - odbornej praxe. Tá pozostáva len z praktickej časti a zabezpečí ju Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave. "Žiadateľ absolvuje odbornú klinickú prax na rôznych oddeleniach v nemocniciach - novorodenecké, gynekologické, JIS, OIAM a iné. Následne SZU zašle protokol o absolvovaní skúšky spôsobilosti rezortu školstva a ten do mesiaca vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní," vysvetlil.

Následne záujemcovia absolvujú na SZU doplňujúcu ústnu i písomnú skúšku v slovenskom jazyku. "Bude to možné aj bez absolvovania dočasnej odbornej stáže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti," ozrejmil rezort. Po zložení tejto skúšky požiadajú o uznanie odbornej kvalifikácie ministerstvo školstva, ktoré rozhodne do jedného mesiaca. "Následne môžu žiadatelia vykonávať povolanie sestry a dostanú aj možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu v odbore ošetrovateľstvo," doplnilo ministerstvo.

https://www.teraz.sk/najnovsie...PODMIENKY PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE NA VÝKON SESTRY
Proces bude pozostávať z týchto krokov:
1. Žiadateľ, ktorý získal odbornú kvalifikáciu na výkon zdravotníckeho povolania praktická sestra – asistent a ktorý získal vzdelanie sestry v bakalárskom štúdiu na území Ukrajiny požiada a zašle žiadosť a potrebné doklady o dosiahnutom vzdelaní na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydá Rozhodnutie o uložení skúšky spôsobilosti do dvoch mesiacov.

2. Skúšku spôsobilosti zabezpečí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Skúška pozostáva len z praktickej časti.

3. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vystaví protokol o skúške spôsobilosti, ktorý zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

4. Doplňujúcu skúšku je možné vykonať aj bez absolvovania dočasnej odbornej stáže.

5. Doplňujúca skúška na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave sa vykonáva v slovenskom jazyku, písomnou a ústnou formou.

6. Žiadateľ po úspešnom absolvovaní doplňujúcej skúšky požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie odbornej kvalifikácie.

7. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá „Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie“ do 1 mesiaca.

8. Výkon zdravotníckeho povolania - sestra.9. Možnosť magisterského vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, ako aj možnosť vzdelávania sa v špecializačnom štúdiu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke MZ SR:https://www.health.gov.sk/?UA-... časti - Uznávanie zdravotníckych kvalifikácií získaných v odbore sestra

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení