Oznamy

Ako sa prihlásim do svojho kona na novom portali

Aktualizované 18.06.2023 22:16
Autor: PhDr. Lukáš Kober, PhD. MPH

Nový portál - Osobná zóna

Vytajte na novom portály SK SaPA.

portal.sksapa.sk je po novom Osobná zóna a stal sa integrálnou súčasťou stránky. Použite tlačidlo "Prihlásiť" v pravo hore. 

 

 

Po prihlásení, sa tlačidlo "Prihlásiť" zmení na "Vaše meno". Prejdením myšou naň sa rozroluje menu Vašej osobnej zóny:

 


Môj profil 

 • V profile sú registratúrne záznamy, ktoré vedie o Vás komora. V záznamoch, kde uvidíte symboly ceruzka, kôš a plus, môžete takéto upraviť, vymazať, alebo pridať nový. Uložením, ich zasielate na zaevidovanie do komory. Niektoré zmeny vyžadujú aj prílohu-scan dokumentov.

                 

 


Moje platby

 • Vytlačte si potvrdenie o každej platbe, vystavené komorou.
 • Platbu môžete uhradiť aj cez QR kód, pri zobrazení Platba prevodom.

 


Moje kredity 

 • Nájdete tu záznamy o Vašom sústavnom vzdelávaní.
 • Vytlačte si svoju kartu, ktorú si môžete vystrihnúť zalaminátovať, alebo len vložiť do dokladov. Obsahuje Vaše Registračné číslo aj s čiarovým kódom, ktorý uľahčí prezentáciu na veľkých podujatiach SV.
 • Všetky akreditované podujatia komorou, ktorých sa zúčastníte sa budú zobrazovať na jednom mieste.
 • Na konci stránky nájdete stručný formulár pre zaslanie žiadosti o uznanie kreditov z Iných aktivít. K nemu musíte priložiť oscanované osvedčenie/certifikát/diplom potvrdzujúci nárok na pripísanie kreditov. 

 


 

 

Aktualizované 19.06.2023 03:53
Autor: Mgr. Juraj Garaj

Postup pri hodnotení sústavného vzdelávania - BA kraj

Vážené kolegyne, kolegovia,

podklady k hodnoteniu sústavného vzdelávania zasielajte poštou na adresu RC SK SaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava, alebo oscanované emailom (scany, nie fotografie!! ) na lubica.husarova@sksapa.sk . Posielajte ich až po ukončení Vášho 5- ročného hodnotiaceho obdobia, skôr hodnotenie nemôže prebehnúť.

Potrebné doklady k HSV:

 1. potvrdenia o účasti na vzdelávacích aktivitách, ktoré ste si na portáli zadali sami a sú v stave "čakajúce" na hodnotenie,
 2. potvrdenie súčasného zamestnávateľa o praxi (formulár nájdete v zložke "dokumenty"), - iba v prípade, že máte na portáli uvedeného neaktuálneho a súčasného ste neoznámili + zápočtový list od predchádzajúceho
 3. úradne overené (Notárskym alebo Matričným úradom) kópie diplomov alebo certifikátov (v prípade, že Vám štúdium skončilo počas 5- ročného hodnotiaceho obdobia, je ich možné zaslať len poštou, nie scany).
 4. zaplaťte poplatok 10 € za vykonanie hodnotenia. Skontrolujte a aktualizujte si údaje na portáli cez polia označené zelenou farbou. Výsledok HSV alebo stanovisko k zaslaným podkladom k HSV Vám bude zaslané na emailovú adresu, ktorú máte uvedenú v registri. S pozdravom, Mgr. Ľubica Husárová, RC HSV VUC Bratislava.
Aktualizované 25.05.2023 14:33
Autor: Bc. Kristína Lúčanová

XXXVIII. SLOVENSKÉ PRACOVNÉ DNI SESTIER PRACUJÚCICH V ANESTÉZIOLÓGII A INTENZÍVNEJ MEDICÍNE 29.-30.5.2023 Piešťany

Vážené kolegyne, kolegovia, informujeme Vás o konaní konferencie s názvom XXXVIII. SLOVENSKÉ PRACOVNÉ DNI SESTIER PRACUJÚCICH V ANESTÉZIOLÓGII A INTENZÍVNEJ MEDICÍNE v dňoch 29.-30.5.2023 v Piešťanoch.

Bližšie informácie nájdete v kalendári aktivít na celoslovenskej úrovni. s pozdravom Martina Orlovská, koordinátorka regionálneho centra SKSaPA pre Trnavský samosprávny kraj

Aktualizované 25.05.2023 14:38
Autor: Bc. Kristína Lúčanová

Oznam pre členov RK Bratislava III. - žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu nákladov spojených s účasťou na aktivite sústavného vzdelávania

Vážené členky/ členovia Regionálnej komory SaPA Bratislava III., na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 10.3.2023 bolo prijaté uznesenie o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov spojených s účasťou na aktivite sústavného vzdelávania. Prikladám link na formulár žiadosti (nutné skopírovať):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTftUr-H466PKcsAP7Kj26LyW8M7zqVmgPuvhVHG18I6XvKg/viewform

 

Aktualizované 25.05.2023 14:27
Autor: Bc. Kristína Lúčanová

Dunajskostredský deň ošetrovateľstva 25.5.2023

Vážené kolegyne, kolegovia, informujeme Vás o konaní VI. ročníka Dunajskostredského dňa ošetrovateľstva dňa 25.5.2023.

Bližšie informácie nájdete v kalendári aktivít na celoslovenskej úrovni. s pozdravom Martina Orlovská, koordinátorka regionálneho centra SKSaPA pre Trnavský samosprávny kraj

Aktualizované 25.05.2023 14:36
Autor: Bc. Kristína Lúčanová

INFORMÁCIA_nahrávanie kreditov za videokurzy eSestra

Dobrý deň, informujeme Vás, že kredity za sledovanie videokurzov eSestra nahrávame prvý týždeň v mesiaci za uplynulý mesiac, nakoľko organizátor nám zasiela mesačný report sledovaní. Ďakujeme za pochopenie. SK SaPA

Aktualizované 25.05.2023 14:25
Autor: Bc. Kristína Lúčanová

Prešov- špecializačné a certifikačné študijné programy

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove oznamuje záujemcom o špecializačné a certifikačné štúdium, že ponúka vybrané akreditované špecializačné a certifikačné študijné programy:

 • Špecializačné študijné programy pre zdravotnícke povolanie sestra
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka
 • Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • Špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
 • Fyzioterapia v športe a telovýchove
 • Špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár
 • Starostlivosť o kriticky chorých
 • Certifikačný študijný program (v certifikovanej pracovnej činnosti) pre zdravotnícke povolanie sestra
 • Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany - žiadosť o zaradenie na štúdium je možné podať do 15.01.2022 so začiatkom výučby 01.02.2022

Bližšie informácie ohľadom zaradenia do špecializačného a certifikačného štúdia sú zverejnené na stránke FZO PU: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva/vzdelavanie/ss/

alebo kontaktujte referentku pre špecializačné a certifikačné študijné programy Bc. Zuzana Kollárová  tel: 051/7562450  zuzana.kollarova@unipo.sk

Aktualizované 25.05.2023 14:20
Autor: Bc. Kristína Lúčanová

INFORMÁCIA_Nahrávanie kreditov za webináre

Vážené kolegyne/kolegovia, kredity za webináre sú nahrávané po doručení reportu účastníkov online prenosu, do 1-2 týždňov od konania aktivity. Preto nám nezasielajte potvrdenia o účasti, počkajte si na ich pripísanie. V prípade nepripísaných kreditov alebo iných nezrovnalostiach ohľadom výšky kreditov sa prosím obráťte na svojho koordinátora VÚC. Kredity nie sú pripísané v prípade uvedenia nesprávnych identifikačných údajov (registračné číslo, priezvisko...) alebo krátkosti sledovania prenosu. S pozdravom SK SAPA

Aktualizované 25.05.2023 14:16
Autor: Bc. Kristína Lúčanová