Prečo byť členom

Si silnejšia sestra: Jednotlivci v komerčnom zdravotníctve nič nezmôžu. SK SaPA má 26 000 členov a silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Poskytneme ti právne poradenstvo: Bude ťa zastupovať náš právnik, ktorý sa špecializuje na legislatívu súvisiacu s výkonom povolania.

Zdarma odborný časopis: Získaš prístup do elektronického odborného časopisu „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ a do e-mailovej schránky budeš dostávať informačný bulletin komory, ktorý sa venuje aktuálnym témam z jej činnosti.

Pomôžeme ti so vzdelávaním: Môžeš reprezentovať SK SaPA na domácich, ale aj zahraničných odborných podujatiach. Môžeš publikovať odborné články v časopise „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ a elektronicky cez portál SK SaPA zdarma distribuovať dotazníky potrebné k spracovaniu záverečných, pričom je možné využiť zadané kritériá.

Možnosť zastupovať sestry: Máš možnosť voliť a byť volený do orgánov komory, ktoré obhajujú práva a záujmy sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ale aj v medzinárodných organizáciách, ktorých sme členmi.

Benefity: Neplatíš ročný poplatok za vedenie registra. Máš minimálne 30 % zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných SK SaPA na všetkých úrovniach. Môžeš využívať zľavy v benefitom programe SK SaPA, ktorý ti bude šetriť peniaze v hoteloch, aquaparkoch, wellness, kúpeľoch, fitness centrách, masážach, alebo pri rôznych športových aktivitách. Ďalej máš zľavy na vybrané produkty VÚB banky, či do Aquacity Poprad Slovensko. 

 

 

Hlas každého člena je dôležitý.
Návrhy, názory a pripomienky sa snažíme riešiť.

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení