Občianske združenie pre podporu vzdelávania SaPA
Občianske združenie pre podporu vzdelávania SaPA

O Občianskom združení

Kritéria na podporu aktivít OZ

Stanovy OZ

 


 

 

Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Amurská 71, 821 06 Bratislava

Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek založili Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v snahe o čo najväčšiu podporu ich priebežného sústavného vzdelávania.

V Slovenskej republike je povinnosť sústavného vzdelávania všetkých zdravotníckych pracovníkov určená zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania (v zmysle ustanovení § 42 a § 80 uvedeného zákona). Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom akreditovaných študijných programov a neakreditovaných vzdelávacích aktivít. Prioritným cieľom komory je rozvíjať a podporovať vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek tak na regionálnej, národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu povolania sestry a pôrodnej asistentky prispieva k zabezpečeniu vysokej kvality poskytovanej starostlivosti a k ochrane zdravia občanov, pacientov.

Cieľom občianskeho združenia je:

  • podporovať vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a rozvíjať nové možnosti ich vzdelávania,
  • organizovať a spoluorganizovať vzdelávacie aktivity, tým vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek,
  • podporovať medzinárodnú spoluprácu sestier a pôrodných asistentiek so sesterskými organizáciami a ich členmi v zahraničí,
  • podporovať vedeckovýskumnú činnosť sestier a pôrodných asistentiek, podporovať publikáciu záverov činnosť
  • podporovať aktívnu účasť sestier a pôrodných asistentiek na domácich a zahraničných vzdelávacích aktivitách,
  • podporovať odborné sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pri organizovaní vzdelávacích aktivít pre sestry a pôrodné asistentky.

Údaje o prijímateľovi (občianskom združení):

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava

Právna forma: 701 - Združenie

Identifikačné číslo: 42173728

Bližšie informácie ako aj všetky potrebné tlačivá sa nachádzajú na web stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk v časti „dôležité odkazy“/Občianske združenie.

Za podporu všetkým vopred ďakujeme. Aj vaša pomoc prispeje ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti.

Za Občianske združenie:

PhDr. Anna Bullová

Mgr. Daniela Jarabová

Tlačivo vyhlásenia na stiahnutie tu: Vyhlásenie 2% v r. 2023.pdf

Mohlo by vás zaujímať
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Púchov

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2023 o 15.00...
9 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Mesto nad Váhom

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční 8.3.2023...
2 zobrazení
Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Vysoké Tatry

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, ktoré sa uskutoční...
3 zobrazení